มองเศรษฐกิจไทยและอาเซียน เปราะบางจากสงคราม ไทยโตช้ากว่าเพื่อน

รวมทั้งพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังโควิดยังช่วยสนับสนุนธุรกิจอีคอมเมิร์ซ การขนส่ง และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมที่น่ากังวลคือรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในจากการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ที่ยืดเยื้อ ราคาวัตถุดิบสูง และแนวโน้มการใช้รถยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้อุตสาหกรรมเหล็กยังประสบปัญหาราคาต้นทุนสูง ซึ่งทั้งการบริโภคและการนำเข้าของผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปต่างหดตัวลง 23% ในตุลาคม 2565 (YoY) ตามข้อมูลจากสลท. อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีเห็นถึงความพร้อม ศักยภาพของไทย ในการเป็นศูนย์กลางการเดินทางระดับภูมิภาค โดยรัฐบาลจะสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเชื่อว่าจะเป็นอีกเครื่องยนต์สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างก้าวกระโดด เพราะการสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการบิน นอกจากจะมีประโยชน์ในการสนับสนุนการท่องเที่ยวแล้ว ยังต่อยอด ผลักดันความก้าวหน้าให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านอื่นอีกด้วย. การยกระดับศักยภาพของแรงงานและบุคลากร จะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ผลพลอยได้หนึ่งที่จะได้รับจากความพยายามที่กล่าวข้างต้น คือ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้. โดยมีความคาดหวังร่วมกันว่าจะสามารถกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นเพิ่มพูนมากขึ้นในทุกด้าน และเติบโตแข็งแกร่งไปด้วยกันในด้านเศรษฐกิจ…

Continue Readingมองเศรษฐกิจไทยและอาเซียน เปราะบางจากสงคราม ไทยโตช้ากว่าเพื่อน