มูลนิธิชัยพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

บริษัทหลายแห่งยังเข้าร่วมเครือข่ายความยั่งยืนทั่วไป เช่น UN Global Compact, โครงการริเริ่ม Science-Based Targets, เครือข่าย Benefit Corporation (B Corp) หรือ Economy for the Common Good ตามข้อมูลของ PRD ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางใหม่ในการพัฒนาที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงเหนือปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ พระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน้นความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกันตนเอง การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความพอประมาณและความยั่งยืนสามารถบรรเทาความไม่พอใจในการผลิตเบียร์บางส่วนในโลกได้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศที่โดดเด่นที่สุดของไทยกล่าว Project MUSE…

Continue Readingมูลนิธิชัยพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง