ข่าวสารการศึกษา สวัสดีคุณครู

วารสารนักบริหาร. 31(2), 198. Copyright © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร All rights reserved. รู้หรือไม่ โรงเรียนไหนยังฝืนคำสั่ง ครูนอนเวร ร้องเรียนได้ สายด่วนการศึกษา 1579 รู้หรือไม่ ศึกษาบอกให้ เพราะศึกษามาแล้ว โรงเรียนไหนยังฝ.. สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี67 จัดสอบตามปฏิทิน ครูผู้ช่วย ทั่วไป ต้องรองบประมาณ สพฐ จะแจ้งปฏิทินสอบอีกครั้ง เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม…

Continue Readingข่าวสารการศึกษา สวัสดีคุณครู

ทีดีอาร์ไอ เผยผลโกงกินผ่าน โครงสร้างพื้นฐาน กัดกร่อนประเทศหนักสุด Tdri: Thailand Improvement Research Institute

ความเป็นมา หน่วย บพท.สารจากผู้อำนวยการวิสัยทัศน์และพันธกิจโครงสร้างองค์กรผู้บริหาร หน่วย บพท. มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะอักษรศาสตร์. ๒๕๕๔. “เอกสารชั้นต้นฝรั่งเศสกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” รายงานการวิจัย  เสนอต่อพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว. ร่วมกับ อพ.-กรุงไทย อบรม ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม ... ผสสน. ต้อนรับ สำนักเลขาธิการอาเซียน เยี่ยมชม-หารือ... ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สภาคณาจารย์สภาพนักงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจศูนย์ปัญญาทัศน์เพื่อการจัดการศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสารศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศสหกรณ์ออมทรัพย์ สพบ. มีการใช้คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานหรือให้บริการเว็บไซต์ รวมทั้งมีการใช้คุกกี้อื่น (อาทิ คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ คุกกี้เพื่อวิเคราะห์การประเมินผลใช้งานและการโฆษณา) เพื่อช่วยปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือการให้บริการเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น โดยหากท่านคลิก…

Continue Readingทีดีอาร์ไอ เผยผลโกงกินผ่าน โครงสร้างพื้นฐาน กัดกร่อนประเทศหนักสุด Tdri: Thailand Improvement Research Institute