อนุรักษ์นิยม Vs เสรีนิยม ประวัติศาสตร์แห่งความขัดแย้งในสังคมไทย

ตามรัฐธรรมนูญ 2540 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งกกต. ทั้งสิ้น 28 คน เป็นผู้ชาย 27 เป็นผู้หญิงหนึ่งคน คือ สดศรี สัตยธรรม คิดเป็น three.57% นอกจากนี้ ประธานกกต. ที่ผ่านมาล้วนแต่เป็นผู้ชายทั้งสิ้น ไม่เคยมีผู้หญิงที่เป็นประธานกกต. สรุปภาพรวมสถานการณ์ของ Tech Startup Ecosystem ในประเทศไทย ปี 2021 วิเคราะห์ภาพรวม เผยความเคลื่อนไหว จำนวนการลงทุนใน Startup…

Continue Readingอนุรักษ์นิยม Vs เสรีนิยม ประวัติศาสตร์แห่งความขัดแย้งในสังคมไทย